Späť

10.10.2021

  • Pridanie doplnkových polí do detailu bonusového produktu
  • Zoraďovanie produktov vo vyhľadávaní sa riadi podľa defaultného nastavenia zoraďovania produktov, ktoré ste vybrali v Nastavenia – Produkty – Všeobecné – Radenie
  • V súvislosti s hláseniami o nesprávnom vypĺňaní políčok v objednávkovom formulári, kedy sa napríklad stávalo, že do políčka Meno vyplnil autofill aj priezvisko zákazníka alebo krajinu do DIČ, sme pridali do políčok fakturačnej adresy atribút, ktorý by mal podobným situáciám zabrániť. Rovnako funguje aj v prípade zadania nesprávneho tvaru IČO v objednávkovom formulári.
  • Pribudla indikácia QR platby vo formulári objednávky
  • Pribudol detailný výpis toho, čo sa udialo v xls importe, tiež info o tom, koľko riadkov/hodnôt bolo pridaných, zmenených, zmazaných, prípadne, ktoré sú zapísané chybne a prečo
  • Zmena OSS režimu v objednávke vytvorí zápis do histórie objednávky
  • Zmenilo sa správanie hromadného filtra na skladové statusy v admine – systém ho nájde, ak existuje aspoň 1 variant s takým statusom. Doteraz sa hľadalo len podľa najlepšieho statusu, ktorý reprezentuje produkt.
  • Hromadné nastavenie skladového statusu po vypredaní
  • V sekcii Zásielky pribudlo info o počte nových pridaných zásielok + dialógové okno s potvrdením
  • Radenie v sekcii Všetky produkty je nastavené podľa dátumu poslednej editácie

Späť