System for quick creation of websites and online stores

10.10.2021

Späť

  • Pridanie doplnkových polí do detailu bonusového produktu
  • Zoraďovanie produktov vo vyhľadávaní sa riadi podľa defaultného nastavenia zoraďovania produktov, ktoré ste vybrali v Nastavenia – Produkty – Všeobecné – Radenie
  • V súvislosti s hláseniami o nesprávnom vypĺňaní políčok v objednávkovom formulári, kedy sa napríklad stávalo, že do políčka Meno vyplnil autofill aj priezvisko zákazníka alebo krajinu do DIČ, sme pridali do políčok fakturačnej adresy atribút, ktorý by mal podobným situáciám zabrániť. Rovnako funguje aj v prípade zadania nesprávneho tvaru IČO v objednávkovom formulári.
  • Pribudla indikácia QR platby vo formulári objednávky
  • Pribudol detailný výpis toho, čo sa udialo v xls importe, tiež info o tom, koľko riadkov/hodnôt bolo pridaných, zmenených, zmazaných, prípadne, ktoré sú zapísané chybne a prečo
  • Zmena OSS režimu v objednávke vytvorí zápis do histórie objednávky
  • Zmenilo sa správanie hromadného filtra na skladové statusy v admine – systém ho nájde, ak existuje aspoň 1 variant s takým statusom. Doteraz sa hľadalo len podľa najlepšieho statusu, ktorý reprezentuje produkt.
  • Hromadné nastavenie skladového statusu po vypredaní
  • V sekcii Zásielky pribudlo info o počte nových pridaných zásielok + dialógové okno s potvrdením
  • Radenie v sekcii Všetky produkty je nastavené podľa dátumu poslednej editácie

Späť

Free 15-day trial

Design selection:

Your new website with .bizwebs.com will be available immediately.
You can change address to one without .bizwebs.com later, either by buying a new domain or reddirecting an existing one.
By pressing the create button you agree with the Terms & Conditions of Bizwebs.com.

Please select one of premade templates.
You can change design of your new website anytime you want in website administration, where you can find a wealth of template customization.
We can also create a unique design tailored to your wishes.

Login

This website uses cookies. More info
Privacy settings

We use cookies to improve your visit to this website, to analyze its performance and to collect data about its use. We may use third party tools and services to do so and the data collected may be passed on to partners in the EU, the US or other countries. By clicking on "Accept all cookies", you agree to this processing. You can find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details